Sensei  Mieke Verschueren  :  Hoofdtrainster Karateclub Nijlen en Grobbendonk.

Sensei Mieke Verschueren  is in 1979 met karate gestart in een dojo te
Olen. Na 6 jaar intensief trainen behaalde ze 1e Dan.


  Trainen in de regen.

Sensei Mieke Verschueren


  Ook sensei Mieke heeft ooit Seiyunchin-kata moeten leren.

  Karateclub Goju-Ryu te Nijlen :

In 1986 begon sensei Mieke volledig op eigen houtje een eigen club in Nijlen. Iedereen dacht blijkbaar dat een vrouw dit
niet kon, want iedereen raadde het haar af. Maar na de 2 eerste proeftrainingen waren er reeds 25 leden ingeschreven !


  Eerste proeftraining.

Dat was slechts het begin van wat een grote toffe karateclub zou worden met zowel veel volwassenen als jeugd.
Na 1 jaar was het "kelderke" in de sporthal al te klein. De trainingen zijn dan gesplitst wegens de grote leeftijdsverschillen ;
met de volwassenen bleven we in het kelderke en met de jeugd naar een zaaltje achter cafe 'Kempenland' op de
Herenthoutsesteenweg.Na een jaar zijn we van daar nog eens verhuisd (wegens enorme reukhinder van sigaretten en bier) naar het bovenzaaltje
van de Heidesmash.
Ook daar werd het al snel te klein wegens de groei van het aantal leden, en we kregen dan eindelijk de turnzaal van de
gemeentelijke basisschool (na een lange smeekbede bij het gemeentebestuur).
We hebben toen ook de trainingsdagen aangepast om iedereen maximale mogelijkheden te geven om te komen trainen.
Van maandag en donderdag, gingen we naar maandag, woensdag Ún zaterdag.

Nog later kreeg de grotere jeugd (vanaf 12j er een extra uurtje training bij op maandag.
Voor de kleinsten (van 5 tot 10 jaar) hebben we dan nog een uurtje bijgeplakt op zaterdag van 13u tot 14 u.

Karateclub Goju-Ryu Nijlen staat voor een goede club met een aangename sfeer.
Nijlen heeft een aantal 1e en 2e Dan-graden met een hoog leraargehalte en met ieder z'n specialiteit zodat we de lessen
boeiend kunnen maken en h n.
Het ledenaantal is nu rond de 120.

  Karateclub Goju-Ryu te Grobbendonk :

In 1999 startte sensei Mieke met een karateclub in Grobbendonk.
Dit is enkel een club voor kinderen / jeugd van 5 tot 15 jaar.
Het ledenaantal draait hier rond de 40.
Net als in Nijlen heerst er hier ook een toffe sfeer.


  Demonstraties.

   
  Op stage met de club.